Online program je výsledkem našich dlouholetých zkušeností, ověřených v našem životě, vztahu a také v praxi s našimi klienty. Kvalita chce svůj čas, proto nepřicházíme s několika videi ve webinářích, ale s dvouměsíční komplexní cestou.

My vaše životy za vás nevyřešíme, ale můžeme vám zprostředkovat cestu, která osvobodila nás dva. Cestu, která sáhne do tak hlubokých vrstev, že započne proces změny, který je nezvratný. Toto je výkop v hlubinách podvědomí. Postupně vám v životě budou docházet další a další souvislosti. Tvořit se nová a nová propojení. Celý proces pak pojede vaším životem jako domino. Ve vašich rodech se přeruší stará stopa. Vaše životy začnou být postupně jiné. Vaše děti budou mít jiné rodiče.

Program není primárně partnerský. Je to cesta pro muže a ženy. 

Tak jako se postupně vyvíjí vědomí dítěte, vyvíjí se i vědomí celého lidstva. Mnoho starých domněnek o životě, o místu ženy a muže v něm, dodnes limituje naše vztahy. Rozhodli jsme se zveřejnit dosud nepublikované informace, se kterými jsme pracovali pouze při osobních sezeních, nebo na seminářích v úzké skupině lidí. Je načase rozpustit mnoho iluzí a tabu, které nás znesvobodňují.

Naše cesta je poctivá a hluboká. Není pro každého. Nejsme zde pro ty, kteří hledají pohodlná, povrchní řešení. Jsme zde pro ty, kteří se rozhodli pro opravdovou změnu ve svém životě. Pro cestu ke svobodě, životu ve větší lehkosti a radosti. K životu, který vám tak bude dávat smysl.

 

Opravdovost – důvěra v život – radost – přirozenost

ZROZENI K PROPOJENÍ

| DOSPĚLÝ MUŽ

| DOSPĚLÁ ŽENA

Jak prakticky bude vypadat naše dvouměsíční cesta

První – úvodní část – programu je společná pro muže i pro ženy.
V této kapitole si ukážeme vztahové modely, které vznikaly od pravěku a které díky otiskům v kolektivním vědomí žijeme dodnes. Předávají se z generace na generaci. Zvědomíme je, dáme jim jejich místo v čase a propojíme je do celistvé zkušenosti. Díky tomu už nemusí být žité odděleně a nevědomě. Půjdeme spolu k úsvitu lidské historie, kdy jsme vědomě začali vnímat rozdílnosti mezi mužem a ženou. Do dob, kdy se lidstvo vydalo na cestu za hlubokým sebepoznáním. Na cestu, která byla plná domněnek, omylů a nezbytných slepých cest. V této kapitole položíme základ k pochopení toho, co v oblasti vztahů nevědomě řídí naše životy.

Po společné úvodní části, se rozdělíme na mužskou a ženskou skupinu (viz schéma programu na této stránce).
V této části půjdeme opravdu do velké hloubky. Ke kořenům, k potlačeným pocitům, k tomu co nám z hlubin nevědomí ovlivňuje život a řídí ho. Zvědoměním těchto oblastí bude nastartován proces změny vašeho života. Každý si na své straně programu projdeme ženskými a mužskými tématy, omyly, nejistotami, stíny a tabu, které se na obou stranách během věků utvořily. To znamená, že v této části máme čtyři videa pro muže, kterými vás provede Michal a čtyři videa pro ženy, kterými projdete s Michaelou. Při této samostatné, očistné cestě, budou mít muži možnost podívat se na videa do ženské a ženy do mužské části. To považujeme za velmi důležité! Pro pochopení nejhlubších a nejzranitelnějších témat druhého pohlaví, jen tak je možno tvořit větší vztahovou blízkost.

Poslední tři videa – tedy tři týdny programu – jsou opět společná pro muže a ženy. Po projití rozdělené očistné fáze údolím stínů, již budeme připraveni sejít se znovu ke společným tématům.

Celkem tedy osm týdnů transformačního procesu, který sáhne do tak hlubokých vrstev, že ve vašem životě započne proces změny, který je nezvratný. My sami jsme tuto cestu prošli a žijeme to. 

Každé video se uvolní ke sledování vždy v pondělí. Každý čtvrtek bude živá konzultace – webinář – pro zodpovězení vašich dotazů. Pro muže Michal, pro ženy Michaela. Ve společných tématech společně. Záznamy webinářů i videa vám zůstanou k dispozici jeden rok, abyste se k nim mohli v průběhu času vracet.

Symbolem programu je Fénix povstávající z popela, jako metafora pro znovuzrození a obnovu života ve hmotě. Života, který zde na Zemi tvoří člověk rozdělený na dvě poloviny – muže a ženu.

Cílem online programu je změna ve vašem každodenním životě, návrat k sobě, ke své přirozenosti a k té patří i utváření kvalitních vztahů, ve kterých můžete být sami sebou.

Náš online program opravdu není pro každého. Doporučujeme jej, dle vyzrálosti osobnosti, od 25 let věku.

CO VÁM PROGRAM PŘINESE?

Úplně nový pohled na mužská a ženská témata.

Zatím nepublikované informace z oblasti individuálního i kolektivního nevědomí, ze kterého jsou ve skutečnosti ovládány naše životy.

Možnost začít utvářet svůj život i v oblastech, ve kterých dosud pevně vládly podvědomé tisícileté programy.

Možnost osvobodit se od skutečných, odvěkých příčin naší osobní nesvobody, vztahových závislostí a neporozumění mezi pohlavími.

Pochopení vývoje kolektivní mužské a ženské cesty a jejího vlivu na naše životy.

Mužská, ženská a společná část programu. 

Možnost nahlédnutí do témat druhého pohlaví a tím lepšího vzájemného pochopení.

Přijetí a osvobození přirozenosti muže.

Přijetí a osvobození přirozenosti ženy.

Osvobození partnerství a sexuality.

Pochopení, přijetí a ocenění života.

Tvořit život, který mi dává smysl a ve kterém mohu znovu zažívat radost.

Všechna videa, záznamy všech webinářů a další materiály vám zůstanou po dobu jednoho roku. Můžete se k nim vracet a vnímat je v nových životních souvislostech. 

SCHÉMA PROGRAMU
Vyhnáni z ráje - počátek oddělenosti
• Příprava na cestu
• Záměr je tím co vás vede
• Když jdou mysl a tělo za jedním cílem
• Vztahové modely od pravěku, které žijeme dodnes
• Zvědomění podvědomých programů
• Vracet se zpět nefunguje
• Propojení vztahových modelů do celistvosti
• Jsme připraveni projít očistnou, samostatnou cestu muže i ženy
Mužská velikost a důležitost

• Kolektivní nárok na muže – BÝT NĚKÝM
• Tlak na úspěch – od společnosti a žen
• Být hvězdou nebo poraženým, kdo je kdo? Zcela nový pohled.
• Úspěch jako zdroj stresu
• Hra na velké a malé – kdo koho vede?
• Stíny úspěchu
• Pochopení příčiny je cestou k osvobození
• Kořeny sebevědomí
• Úspěch jako zdroj hrdosti a svobody

Mužská síla a slabost / moc a bezmoc
• Navenek silný uvnitř slabý, navenek slabý uvnitř silný
• Nepružnost vyplývající z těchto modelů
• Radost ze své síly vs strach. Dávání se do služeb druhých
• Hrdost vs nekonání
• Užití fyzické síly – vina vedoucí k pasivitě
• Stíny mužů v souvislosti se zneužíváním síly
• Osvobození od viny
• Přijetí umožňující cítění
• Zdroj mé síly – jak unést to, kým jsem
Mužské cítění a necítění
• Muž cítí, ale jen to, co chce
• Proč muži nechtějí cítit
• Zrození nejistoty a nedůvěry k ženám
• Důsledky snah o kultivaci mužů
• Stíny cítění – pocity, které si nechceme připustit
• Přepsání starých otisků
• Cítění sebe tvoří dobré volby
Mužský svět – kopírování starých vzorů vs vlastní cesta
• Mužský svět a jeho vliv na vztahy
• Přijetí, nepřijetí otcem. Postavení se za syna.
• Kopírování vzorů
• Nejistí otcové vychovávají nejisté syny
• Hirearchie – stará cesta
• Nová cesta – vystoupení z rolí
• Vlastní cesta
• Opravdové mužské přátelství – vzácnost, která je výživou pro muže a jeho svět. Jak se tvoří?
• Mužská štafeta
Být ženou- požehnání či prokletí ?

• Představy spojené se ženou
• Proč je naplňujeme
• Čím za to platíme
• Ženská nejistota a její příčiny
• Proč muži raději iluzi než naši přirozenost
• Proč muže fascinuje femme fatale
• Proč čekáme prince na bílém koni
• Jako žena prostě asi nejsem dost
• Příčina mužské tvrdosti a necitlivosti
• Věčná volba – být muži matkou nebo dcerou

Ženská citlivost – cesta k sobě či od sebe ?

• Žena v ženském společenství
• Vztah s matkou
• Nesení společného ženského údělu
• Žena soucítí, ale necítí sebe
• Potlačení cítění znamenalo přežít
• Neschopnost cítit pravdu o muži- partnerovi
• Znovu se cítím a nacházím svůj střed

Síla a moc ženy - zapovězené území
• Žena není slabším pohlavím
• Přirozená ochrana ženy
• Proč se nechráníme
• Příčiny strachu z vlastní síly
• Co je zdrojem ženské životní tvořivé síly
• Být pružná, šťavnatá a svěží
• Jsem schopná si zajistit ochranu a hojnost
• Já můžu- mé přání se plní
13. komnata – ty dveře neotevírej !

• Menstruace, porod, menopauza
• Ženství a mateřství nemusí být oběť
• Rodová ženská zátěž
• Nesvobodná žena rodí nesvobodnou budoucnost
• Naše největší tabu je největším omezením
• Osvobození
• Být ženou je radost a lehkost

PARTNERSTVÍ A SEXUALITA JAKO ZDROJ RADOSTI

• Domněnky tvoří nejistotu
• Nejistota tvoří nespolupráci, boj a vzdor
• Vědomá i podvědomá sabotáž radosti u druhých
• Být protivníky či unisex kamarády
• Nuda, stereotyp či drama
• Soudobá sexualita – zdroj komplexů pro obě strany
• Dovolit si touhu po partnerovi
• Už nemusím, ale chci a těším se
• Přirozená přitažlivost
• Vztah je takový jako ti, co ho tvoří

PŘIJETÍ TĚLA JE I PŘIJETÍM ŽIVOTA

• Přijetí svého pohlaví- rodiče to chtěli jinak
• Rody- podpora nebo prokletí?
• Já utvářím svůj život- mám volbu
• Spojení protikladů ve mně
• Tělo k nám patří
• Nechat život vyvíjet se svým tempem
• Přijetí a vnímání sama sebe v těle
• Tvořím přirozený řád, o který se můžu opřít

JÁ ŽIVOT a MOJE TVORBA

• Být stvořitelem nebo stvořením
• Vývoj přes bolest, nespokojenost a vzdor
• Vývoj přes uvolnění, inspiraci
• Jsem jiný než většina- jak s tím žít
• Už jsem dospěl(a) a spolupracuji
• Jsem život na svém místě

BONUS VIDEO

OHLASY ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU

Program upřímně doporučuji coby nejlepší investici, kterou pro sebe v životě můžete udělat. Pro mě nejsmysluplnější přístup k životu. Skvěle dokazující, že vše je jen na nás, výborný start k pochopení, že nejlepší život máte, je-li podle VÁS! Nic násilného, filozofie programu do sebe perfektně zapadá, každý si najde to svoje, Michal a Michaela mají “štávu”, jsou i vtipní, dobře umí věci vysvětlit, a dokonce i individuálně poradí. Formát předtočených webinářů a online dotazů super, technicky jsem v pohodě zvládla i já  Některé pasáže si pouštím opakovaně – ne, že bych byla tak natvrdlá, ale jsou to fakt pecky! Kromě jiného jsem poslední 2 měsíce i dost ušetřila – přestala jsem vyhazovat peníze za náhražky dobrého pocitu, protože radost si tvořím jinak! Moc doporučuji a velmi děkuji.

Klára, Brno

 

Upoutávka na program manželů Bartošových mě zastihla v čase, kdy jsem naplno řešila vztahy kolem sebe a hledala svoje já. Přestože jsem viděla hodně videí, knih a dalších materiálů, z nějakého důvodu mě do programu táhl dobrý pocit – to chceš slyšet, kup si to… 😊. Tedy ne logika reklamy, ale vnímání. A ukázalo se, že velmi dobře. První 3 témata pro mě byla zcela zlomová.

Upoutávka na program manželů Bartošových mě zastihla v čase, kdy jsem naplno řešila vztahy kolem sebe a hledala svoje já. Přestože jsem viděla hodně videí, knih a dalších materiálů, z nějakého důvodu mě do programu táhl dobrý pocit – to chceš slyšet, kup si to… 😊. Tedy ne logika reklamy, ale vnímání. A ukázalo se, že velmi dobře. První 3 témata pro mě byla zcela zlomová.

 Jana K.

 

Vzkaz pro další zájemce?

Tento kurz Vás změní. Mě změnil tam, kde bych to vůbec nečekala. Spokojené dny

Hanka

PS: Až budete mít další kurz, ozvěte se ;).

Ve vašem programu  jsem dostal hodně odpovědí i na otázky které by mě ani nenapadli. Program mi ukázal jak to mám, cítil jsem

 

 

Chtěla jsem vám napsat jak životodárný je Váš kurz. Mění přežívání v život, z celého téměř vyléčeného srdce doporučuji !
Děkuji mockrát
Radka, Washington state USA

Program je skvělý, profesionálně připravený, nejde jen po povrchu věcí a je skutečně nabitý informacemi. Není to pro každého. Pokud je někdo ve vzdoru nebo ve skutečnosti nechcete ve svém životě změny, nepomůže mu nic, ani tenhle online. Ale pokud chce, stačí se tomu jen otevřít, celý program působí, i když to bude vypadat, že člověk aktivně nic nedělá. Prostě funguje otevřít se tomu a dovolit si nechat to na sebe působit. Změnu člověk stejně pocítí. Pokud si to dovolíte, tenhle program vám změní život.

Na závěr Vám chci poděkovat za to, co jste mi předali a přeji Vám krásný život, stejně, jako ho přeji i sobě

Veronika Vejrostová

 

“Konečně dobře zpracované mužské téma. Žádné řeči okolo, hodně aha momentů. Díky.”

Honza S.

Vám oběma ještě jednou mnohokrát děkuji za vaši práci, ochotu sdílet své zkušenosti a vstřícnost. Hledala jsem pomoc u různých lidí, v různých oblastech a s tímto, jsem se ještě nesetkala. Je to velmi

Děkuji Míšo a Michale za váš program Zrozeni k propojení :-)
Program skončil v červenci a dnes je říjen a já se stále k videím a seminářům vracím. Program je plný informací a připadá mi, že stále nacházím informace nové a nové a dávají mi nový smysl. Na seminářích nebo v emailu Míša a Michal zodpoví veškeré dotazy účastníků kurzu a nacítí se přímo na jejich situaci a problém, dostávají se k jádru problému konkrétního tazatele.  Mě jejich odpovědi

Jitka

 

Váš webinář mi moc pomohl, videa jsou supr, mě pomohla si uvědomit hodně věcí, které jsem potřebovala slyšet byly to i odpovědi na dotazy i dotazy samotné co přišly po jednotlivých videí. Mě pomohla

Kurz mi ušetřil 10tky milionů korun. Naučil mě starat se o sebe a ne o druhé. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí změnu ve svém životě

Děkuji manželům Bartošovým.

Pavel S.

Milá Míšo a Michale, chci vám poděkovat za jedinečný program, kterým jste předali pro mě převratné názory a pohledy na všechny možné oblasti života. Velice s vašimi názory souzním, líbí se mi vaše přímočarost a vlastně i jednoduchost. Potvrdili jste mi

Díky Vašim přednáškám a webinářům mám konečně odvahu začít žít svůj život pravdivě, a ne v oblaku všemožných iluzí jako doposud:)

Moc děkuji za Váš čas a držím palce do dalších projektů !:)

Hanka

Díky Vašim přednáškám a webinářům mám konečně odvahu začít žít svůj život pravdivě, a ne v oblaku všemožných iluzí jako doposud:)

Moc děkuji za Váš čas a držím palce do dalších projektů !:)

Hanka

Díky Vašim přednáškám a webinářům mám konečně odvahu začít žít svůj život pravdivě, a ne v oblaku všemožných iluzí jako doposud:)

Moc děkuji za Váš čas a držím palce do dalších projektů !:)

Hanka

Program mi opakovaně dodal pocit, ze jsem v pořádku a smím být taková, jaká jsem, což je pocit k nezaplacení!! V praxi to bude chtít ještě hodně tréninku, abych si ho udržela i mimo ozdravné časoprostorové ostrůvky videí a webinářů, ale už vím, jak se cítí ten cíl, za kterým jdu. Pomohli jste mi pochopit spoustu

 

Program pro mě byla nejlepší investice do sebe sama. Nemusíte ani souhlasit se vším, co ve videích uvidíte, nikdo to po Vás nechce, nikam netlačí, program Vám prostě ukáže možnost, jak najít svoje vnitřní cítění a díky tomu žít život plnohodnotně podle sebe. Mít prostě radost z toho, že žijete. Že

Kurz mi dal mnoho a rozhodně to nebyla ztráta času a peněz. Když do kurzu půjdete, budete sledovat videa a budete se někdy smát, někdy plakat, jindy budete

Pokud jste ztratili směr svého života nebo dokonce i jeho smysl, tak je program určený právě pro vás.

Posvítí vám na cestu, ve vaší temnotě a dovede vás k sobě samému, k jádru své bytosti, to kým skutečně jste, k pochopení, uvědomění si sebe a svých pocitů.

Program vás zavede do

 Vám, se kterými to vše rezonuje a chcete ve svém životě opravdu jít dál, kurz vřele a z celého srdce doporučuji💟 Tak pokud to ucítíte, neváhejte a jděte do toho;)

Mimo jiné je pro mě největším přínosem

CO VÁS V PROGRAMU ČEKÁ?

14 VIDEÍ (každé cca 45 min). Každý týden v pondělí zveřejníme video s tématem, se kterým budeme v daném týdnu pracovat.

8 živých webinářů, kde zodpovíme vaše otázky. Každý čtvrtek v podvečer bude živý webinář. Záznam každého webináře bude uložen v klientské sekci programu.

Členská sekce s možností sdílení vlastních témat.

Podpora skupiny, kterou lze těžko zajistit jiným způsobem. Možnost sdílení zkušeností.

Všechna videa a webináře vám zůstanou k dispozici po dobu jednoho roku. Můžete se k nim vracet.

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Připojení k internetu.

2 hodiny vašeho času týdně po dobu 2 měsíců.

Mít odvahu vstoupit do řeky změny (výsledek stojí za to).

CENA PROGRAMU

12851 Kč/ 525 € bez DPH
(celkem: 15550 Kč/ 635 € včetně 21% DPH)

Nejde o tržní cenu. Časově i obsahově program odpovídá zhruba našim 14 osobním sezením, v celkové hodnotě 49 000 Kč, což není časově ani finančně pro každého dostupné. Je jasné, že klasickou cestou nemůžeme pomoci všem, kteří by měli zájem. Využili jsme tedy technologii online programu, která má kromě výše uvedeného, ještě jeden velmi pozitivní efekt: změnu přístupu k sobě i vztahům, může začít realizovat najednou větší množství lidí. A to je v kolektivním vědomí vždy znát. Změnou každého z nás se mění i celek. Navíc podpora skupiny v online programu je velkým pomocníkem ke změně.  

Vstup do programu:

Do programu se v současné době již není možné připojit. Pokud máte o program zájem, napište nám na [email protected] a my vás budeme kontaktovat, jakmile bude nový běh vypsán.

Začátek programu za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Náš online program můžete také někomu věnovat jako dárek. 

Vstup do programu:

O NÁS

Jsme milenci, přátelé, rodiče, terapeuti a autoři úspěšné knihy Smysluplné vztahy, které se dosud prodalo v Čechách a na Slovensku více jak 40 000 ks. Kniha se tak stala bestsellerem vztahové a rozvojové literatury.

0
    0
    Můj košík
    Váš košík je prázdný