Online program je výsledkem našich dlouholetých zkušeností, ověřených v našem životě, vztahu a také v praxi s našimi klienty. Kvalita chce svůj čas, proto nepřicházíme s několika videi ve webinářích, ale s dvouměsíční komplexní cestou.

My vaše životy za vás nevyřešíme, ale můžeme vám zprostředkovat cestu, která osvobodila nás dva. Cestu, která sáhne do tak hlubokých vrstev, že započne proces změny, který je nezvratný. Toto je výkop v hlubinách podvědomí. Postupně vám v životě budou docházet další a další souvislosti. Tvořit se nová a nová propojení. Celý proces pak pojede vaším životem jako domino. Ve vašich rodech se přeruší stará stopa. Vaše životy začnou být postupně jiné. Vaše děti budou mít jiné rodiče.

Program není primárně partnerský. Je to cesta pro muže a ženy.

Tak jako se postupně vyvíjí vědomí dítěte, vyvíjí se i vědomí celého lidstva. Mnoho starých domněnek o životě, o místu ženy a muže v něm, dodnes limituje naše vztahy. Je načase rozpustit mnoho iluzí a tabu, které nás znesvobodňují. Rozhodli jsme znovu zpřístupnit tento online program s naším osobním provázením, abyste měli možnost nejúčelnějšího transformačního nástroje, který vám jsme schopni dnes poskytnout.

Naše cesta je poctivá a hluboká. Není pro každého. Nejsme zde pro ty, kteří hledají pohodlná, povrchní řešení. Jsme zde pro ty, kteří se rozhodli pro opravdovou změnu ve svém životě. Pro cestu ke svobodě, životu ve větší lehkosti a radosti. K životu, který vám tak bude dávat smysl. Těm nabízíme možnost vhledu do osobního příběhu prostřednistvím webinářů.

 

Opravdovost – důvěra v život – radost – přirozenost

ZROZENI K PROPOJENÍ

| DOSPĚLÝ MUŽ

| DOSPĚLÁ ŽENA

Jak prakticky bude vypadat naše dvouměsíční cesta

První – úvodní část – programu je společná pro muže i pro ženy.
V této kapitole si ukážeme vztahové modely, které vznikaly od pravěku a které díky otiskům v kolektivním vědomí žijeme dodnes. Předávají se z generace na generaci. Zvědomíme je, dáme jim jejich místo v čase a propojíme je do celistvé zkušenosti. Díky tomu už nemusí být žité odděleně a nevědomě. Půjdeme spolu k úsvitu lidské historie, kdy jsme vědomě začali vnímat rozdílnosti mezi mužem a ženou. Do dob, kdy se lidstvo vydalo na cestu za hlubokým sebepoznáním. Na cestu, která byla plná domněnek, omylů a nezbytných slepých cest. V této kapitole položíme základ k pochopení toho, co v oblasti vztahů nevědomě řídí naše životy.

Po společné úvodní části, se videa dělí na mužská a ženská. (viz schéma programu na této stránce).
V této části půjdeme opravdu do velké hloubky. Ke kořenům, k potlačeným pocitům, k tomu co nám z hlubin nevědomí ovlivňuje život a řídí ho. Zvědoměním těchto oblastí bude nastartován proces změny vašeho života. Každý si na své straně programu projdete ženskými a mužskými tématy, omyly, nejistotami, stíny a tabu, které se na obou stranách během věků utvořily. To znamená, že v této části máme čtyři videa pro muže, kterými vás provede Michal a čtyři videa pro ženy, kterými projdete s Michaelou. Při této samostatné, očistné cestě, budou mít muži možnost podívat se na videa do ženské a ženy do mužské části. To považujeme za velmi důležité! Pro pochopení nejhlubších a nejzranitelnějších témat druhého pohlaví, jen tak je možno tvořit větší vztahovou blízkost.

Poslední tři videa – tedy tři týdny programu – jsou opět společná pro muže a ženy. Po projití rozdělené očistné fáze údolím stínů, již budeme připraveni sejít se znovu ke společným tématům.

Celkem tedy osm týdnů transformačního procesu, který sáhne do tak hlubokých vrstev, že ve vašem životě započne proces změny, který je nezvratný. My sami jsme tuto cestu prošli a žijeme to. 

Každý týden se ke sledování vždy uvolní další téma.  Každé dva týdny pořádáme živý webinář pro zodpovězení vašich dotazů. Záznamy webinářů i videa vám zůstanou k dispozici jeden rok od vstupu do programu, abyste se k nim mohli v průběhu času vracet.

Symbolem programu je Fénix povstávající z popela, jako metafora pro znovuzrození a obnovu života ve hmotě. Života, který zde na Zemi tvoří člověk rozdělený na dvě poloviny – muže a ženu.

Cílem online programu je změna ve vašem každodenním životě, návrat k sobě, ke své přirozenosti a k té patří i utváření kvalitních partnerských, kamarádských i pracovních vztahů, ve kterých můžete být sami sebou.

Náš online program opravdu není pro každého. Doporučujeme jej, dle vyzrálosti osobnosti, od 25 let věku.

CO VÁM PROGRAM PŘINESE?

Dvouměsíční transformační cestu, která vás provede vším podstatným pro pochopení témat mužského i ženského světa v nás.

Možnost začít utvářet svůj život i v oblastech, ve kterých dosud pevně vládly podvědomé tisícileté programy.

Osvobození se od skutečných, odvěkých příčin naší osobní nesvobody, vztahových závislostí a neporozumění mezi pohlavími.

Prostřednictvím 4 webinářů zodpoví vámi položené otázky. 

Možnost  vhledu do vaší osobní situace. Odpovíme písemně nebo v rámci živého webináře.

 Nahlédnutí do témat druhého pohlaví a tím lepšího vzájemného pochopení.

Pochopení vývoje kolektivní mužské a ženské cesty a jejího vlivu na naše životy.

Přijetí a osvobození přirozenosti muže i ženy.

Osvobozené partnerství a sexualitu.

Pochopení, přijetí a ocenění svého života.

Utváření života, který mi dává smysl a ve kterém mohu znovu zažívat radost.

Všechna videa, záznamy všech webinářů vám zůstanou po dobu jednoho roku od vstupu do programu. Můžete se k nim vracet a vnímat je v nových životních souvislostech.

SCHÉMA PROGRAMU
Vyhnáni z ráje - počátek oddělenosti
• Příprava na cestu
• Záměr je tím co vás vede
• Když jdou mysl a tělo za jedním cílem
• Vztahové modely od pravěku, které žijeme dodnes
• Zvědomění podvědomých programů
• Vracet se zpět nefunguje
• Propojení vztahových modelů do celistvosti
• Jsme připraveni projít očistnou, samostatnou cestu muže i ženy
Mužská velikost a důležitost

• Kolektivní nárok na muže – BÝT NĚKÝM
• Tlak na úspěch – od společnosti a žen
• Být hvězdou nebo poraženým, kdo je kdo? Zcela nový pohled.
• Úspěch jako zdroj stresu
• Hra na velké a malé – kdo koho vede?
• Stíny úspěchu
• Pochopení příčiny je cestou k osvobození
• Kořeny sebevědomí
• Úspěch jako zdroj hrdosti a svobody

Mužská síla a slabost / moc a bezmoc
• Navenek silný uvnitř slabý, navenek slabý uvnitř silný
• Nepružnost vyplývající z těchto modelů
• Radost ze své síly vs strach. Dávání se do služeb druhých
• Hrdost vs nekonání
• Užití fyzické síly – vina vedoucí k pasivitě
• Stíny mužů v souvislosti se zneužíváním síly
• Osvobození od viny
• Přijetí umožňující cítění
• Zdroj mé síly – jak unést to, kým jsem
Mužské cítění a necítění
• Muž cítí, ale jen to, co chce
• Proč muži nechtějí cítit
• Zrození nejistoty a nedůvěry k ženám
• Důsledky snah o kultivaci mužů
• Stíny cítění – pocity, které si nechceme připustit
• Přepsání starých otisků
• Cítění sebe tvoří dobré volby
Mužský svět – kopírování starých vzorů vs vlastní cesta
• Mužský svět a jeho vliv na vztahy
• Přijetí, nepřijetí otcem. Postavení se za syna.
• Kopírování vzorů
• Nejistí otcové vychovávají nejisté syny
• Hirearchie – stará cesta
• Nová cesta – vystoupení z rolí
• Vlastní cesta
• Opravdové mužské přátelství – vzácnost, která je výživou pro muže a jeho svět. Jak se tvoří?
• Mužská štafeta
Být ženou- požehnání či prokletí ?

• Představy spojené se ženou
• Proč je naplňujeme
• Čím za to platíme
• Ženská nejistota a její příčiny
• Proč muži raději iluzi než naši přirozenost
• Proč muže fascinuje femme fatale
• Proč čekáme prince na bílém koni
• Jako žena prostě asi nejsem dost
• Příčina mužské tvrdosti a necitlivosti
• Věčná volba – být muži matkou nebo dcerou

Ženská citlivost – cesta k sobě či od sebe ?

• Žena v ženském společenství
• Vztah s matkou
• Nesení společného ženského údělu
• Žena soucítí, ale necítí sebe
• Potlačení cítění znamenalo přežít
• Neschopnost cítit pravdu o muži- partnerovi
• Znovu se cítím a nacházím svůj střed

Síla a moc ženy - zapovězené území
• Žena není slabším pohlavím
• Přirozená ochrana ženy
• Proč se nechráníme
• Příčiny strachu z vlastní síly
• Co je zdrojem ženské životní tvořivé síly
• Být pružná, šťavnatá a svěží
• Jsem schopná si zajistit ochranu a hojnost
• Já můžu- mé přání se plní
13. komnata – ty dveře neotevírej !

• Menstruace, porod, menopauza
• Ženství a mateřství nemusí být oběť
• Rodová ženská zátěž
• Nesvobodná žena rodí nesvobodnou budoucnost
• Naše největší tabu je největším omezením
• Osvobození
• Být ženou je radost a lehkost

PARTNERSTVÍ A SEXUALITA JAKO ZDROJ RADOSTI

• Domněnky tvoří nejistotu
• Nejistota tvoří nespolupráci, boj a vzdor
• Vědomá i podvědomá sabotáž radosti u druhých
• Být protivníky či unisex kamarády
• Nuda, stereotyp či drama
• Soudobá sexualita – zdroj komplexů pro obě strany
• Dovolit si touhu po partnerovi
• Už nemusím, ale chci a těším se
• Přirozená přitažlivost
• Vztah je takový jako ti, co ho tvoří

PŘIJETÍ TĚLA JE I PŘIJETÍM ŽIVOTA

• Přijetí svého pohlaví- rodiče to chtěli jinak
• Rody- podpora nebo prokletí?
• Já utvářím svůj život- mám volbu
• Spojení protikladů ve mně
• Tělo k nám patří
• Nechat život vyvíjet se svým tempem
• Přijetí a vnímání sama sebe v těle
• Tvořím přirozený řád, o který se můžu opřít

JÁ ŽIVOT a MOJE TVORBA

• Být stvořitelem nebo stvořením
• Vývoj přes bolest, nespokojenost a vzdor
• Vývoj přes uvolnění, inspiraci
• Jsem jiný než většina- jak s tím žít
• Už jsem dospěl(a) a spolupracuji
• Jsem život na svém místě

BONUS VIDEO

OHLASY ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU

Program upřímně doporučuji coby nejlepší investici, kterou pro sebe v životě můžete udělat. Pro mě nejsmysluplnější přístup k životu. Skvěle dokazující, že vše je jen na nás, výborný start k pochopení, že nejlepší život máte, je-li podle VÁS! Nic násilného, filozofie programu do sebe perfektně zapadá, každý si najde to svoje, Michal a Michaela mají “štávu”, jsou i vtipní, dobře umí věci vysvětlit, a dokonce i individuálně poradí. Formát předtočených webinářů a online dotazů super, technicky jsem v pohodě zvládla i já  Některé pasáže si pouštím opakovaně – ne, že bych byla tak natvrdlá, ale jsou to fakt pecky! Kromě jiného jsem poslední 2 měsíce i dost ušetřila – přestala jsem vyhazovat peníze za náhražky dobrého pocitu, protože radost si tvořím jinak! Moc doporučuji a velmi děkuji.

Klára, Brno

 

Zrozeni k propojení je  úžasná inspirativní kniha, jednoduše, srozumitelně popsáno, jak fungují vztahy a proč to tak je. Doporučuji také stejnojmenný online program, obojí pro mě byla ta nejlepší investice do sebe sama. Setkání s tvorbou manželů Bartošových pro mne znamenalo doslova životní přerod, neskutečně osvobozující. Doporučuji!! Mám ji přečtenou dvakrát, teď si ji průběžně otevírám náhodně a vždy najdu něco, co mě znovu osloví. Knihu, která by mě oslovila srovnatelně, neznám, a to jsem jich přečetla opravdu hodně. Taky jsem nikdy neměla knihu, kterou nejsem ochotná půjčit. Zrozeni k propojení prostě nemá konkurenci, pro mě je tak geniální, že ani mít konkurenci nemůže.
Radka

Upoutávka na program manželů Bartošových mě zastihla v čase, kdy jsem naplno řešila vztahy kolem sebe a hledala svoje já. Přestože jsem viděla hodně videí, knih a dalších materiálů, z nějakého důvodu mě do programu táhl dobrý pocit – to chceš slyšet, kup si to… 😊. Tedy ne logika reklamy, ale vnímání. A ukázalo se, že velmi dobře. První 3 témata pro mě byla zcela zlomová. S kamarádkou, se kterou jsme se přihlásily, jsme si velmi nadšeně vyměňovaly zpětnou vazbu a pohledy, jak hluboké a „jiné“, než to, co se člověk často dočte, to bylo. A pak už následovala jízda až do samotného konce, kde na sebe témata navazovala a stavěla jasně daný obraz (alespoň pro mě), jehož poselství je tak prosté, ale zároveň díky mnoha nuancím tak hluboké – MÍT V ŽIVOTĚ ZÁMĚR, DOVOLIT SI ŠTĚSTÍ, PŘESTAT BÝT ZÁVISLÁ NA PŘEDSTAVÁCH A VZORCÍCH OSTATNÍCH. BÝT VĚDOMÝM TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA A DÍKY TOMU ŽÍT SPOKOJENĚJŠÍ A RADOSTNĚJŠÍ VZTAHY, DOVOLIT SI JE ZCELA SVOBODNĚ A JÍT ZA NIMI…

Program je velmi dobře postaven a je opravdu důležité jím pomalu a postupně projít. Každým dalším tématem mi způsob a pojetí témat ukazovalo to, co jsem žila a někdo KONEČNĚ POJMENOVAL. Formulace Michala i Míši, osobní příběhy a též osobní rady na webinářích, mi pomáhaly uvědomit si, co mě utváří a kde se v mém životě vzalo utrpení, bolest, nefunkční vztahy a partnerství. A pak, jak se s tím vyrovnat a co dělat proto, aby to tak nebylo.

Takže pokud chcete a jste připraveni ve svém životě prozřít, přiznat sami sobě, jak to doopravdy je, a hledat v sobě původ všeho dobrého i zlého, jste na správném místě…

 Jana K. 

 

Ve vašem programu  jsem dostal hodně odpovědí i na otázky které by mě ani nenapadli. Program mi ukázal jak to mám, cítil jsem, že je něco v nepořádku. Bylo to hodně poučné a myslím že už vím jak dál. Akorát “ty” koleje jsou fakt hluboké a občas v nich jedu zpátky (dost často), tak snad se to časem spraví…

Děkuji za Váš program

S pozdravem Ladislav S.

 

 

 

Vážená Michaelo,
ráda bych Vám poděkovala za obsáhlou odpověď na mém prvním webináři,  kterou jsem si poslechla už nejméně 5x, a pokud budou webináře dostupné, poslechnu si ji ještě několikrát. Překvapilo mě, jak do hloubky jste mě, mou situaci a moji existenci uměla popsat a zhodnotit. Děkuji za objasnění mnohých mých „proč“. Děkuji za vysvětlení některých etap a událostí v mém životě. Děkuji, že jste mi dokázala nahlas říci, co teď, protože vnitřně to tak cítím. 
Děkuji Vám oběma za Vaši práci, za to, že se umíte podělit se zážitky z Vašich cest životem a umíte je srozumitelně popsat a vysvětlit.
Přeji Vám (a hlavně nám, Vašim klientům, posluchačům, čtenářům), abyste úspěšně pokračovali i dále.
J.S.

Dobrý den, Michal a Michaela, kedze pisem prvykrat, chcela by som dat najskor spatnu vazbu na Vas produkt. Asi 6 rokov sa venujem etikoterapii, takze veci, ktore su vo Vasom programe mi nie su uplne cudzie. Napriek tomu nastava u mna kopec AHA efektov. Pri etikoterapii som mala pocit, ze nemoze byt vsetko len take jednostranne, resp. dopredu dane (napriklad ako ma vyzera partnersky vztah), pretoze doba sa posunula a ludstvo sa vyvija. Plus som vzdy mala potrebu dostat vhlad oboch pohlavi. Hoci som absolvovala len 3 tyzdne s Vami, tak viem, ze presne to, co som chcela, mi Vas program dava. Vzdy sa tesim na dalsie video a to aktualne (alebo aj starsie) si v aute, na prechadzke alebo kde sa da prehravam, lebo na prvykrat clovek nepocuje vsetko + s nabratim dalsich vedomosti alebo s odstupom casu mi moze starsie video dat opat dalsie informacie alebo inu perspektivu. Dakujem aj za to, ze svoje vedomosti a skusenosti ste nespisali len do knihy, lebo tu by som asi tak rychlo neprecitala, kedze som slobodna matka a pracujem (a tento rok som si dala predsavzatie, ze nemusim byt dokonala a prestavam na seba tlacit :-) ). Este raz velka srdecna vdaka za Vase dielo. Mam pocit, ze je to to prave orechove.
Michaela

Chtěla jsem vám napsat jak životodárný je Váš kurz. Mění přežívání v život, z celého téměř vyléčeného srdce doporučuji !
Děkuji mockrát
Radka, Washington state USA

Program je skvělý, profesionálně připravený, nejde jen po povrchu věcí a je skutečně nabitý informacemi. Není to pro každého. Pokud je někdo ve vzdoru nebo ve skutečnosti nechcete ve svém životě změny, nepomůže mu nic, ani tenhle online. Ale pokud chce, stačí se tomu jen otevřít, celý program působí, i když to bude vypadat, že člověk aktivně nic nedělá. Prostě funguje otevřít se tomu a dovolit si nechat to na sebe působit. Změnu člověk stejně pocítí. Pokud si to dovolíte, tenhle program vám změní život.

Na závěr Vám chci poděkovat za to, co jste mi předali a přeji Vám krásný život, stejně, jako ho přeji i sobě

Veronika Vejrostová

 

“Konečně dobře zpracované mužské téma. Žádné řeči okolo, hodně aha momentů. Díky.”

Honza S.

Vám oběma ještě jednou mnohokrát děkuji za vaši práci, ochotu sdílet své zkušenosti a vstřícnost. Hledala jsem pomoc u různých lidí, v různých oblastech a s tímto, jsem se ještě nesetkala. Je to velmi bolestivé, ale uvnitř mi to jakoby říká jdi dál, neboj se a jdi dál. Trochu to nechápu, protože vždy předtím jsem měla hrozný strach, musím přiznat, že i na začátku kurzu. Nevěděla jsem, zda to zvládnu, ale utěšoval mě ten rok, co můžeme mít lekce k dispozici. Strach se umenšuje. Nyní jsou už dny, kdy cítím radost a věřím, že vše zvládnu.Velké díky s přáním pohodových dní.

Jana Č.

 

Děkuji Míšo a Michale za váš program Zrozeni k propojení :-)
Program skončil v červenci a dnes je říjen a já se stále k videím a seminářům vracím. Program je plný informací a připadá mi, že stále nacházím informace nové a nové a dávají mi nový smysl. Na seminářích nebo v emailu Míša a Michal zodpoví veškeré dotazy účastníků kurzu a nacítí se přímo na jejich situaci a problém, dostávají se k jádru problému konkrétního tazatele.  Mě jejich odpovědi velmi posunuly dál a zjistila jsem někdy o sobě i nepříjemné věci, ale to k vývoji patří a tak si velmi cením jejich upřímnosti a celého programu, přistupují k němu velmi zodpovědně a věřím, že pomohou spoustě lidem. Každým dnem si připadám dál, dostala jsem se blíže k sobe, cítím některé lidi i stromy a moc mě ta cesta baví. S tím jsem do programu šla a moje očekávání se naplnila. Cítím se stále více zrozena k propojení :-) a najednou mi přichází do cesty i více stejně naladěných lidí.

Jitka

 

Váš webinář mi moc pomohl, videa jsou supr, mě pomohla si uvědomit hodně věcí, které jsem potřebovala slyšet byly to i odpovědi na dotazy i dotazy samotné co přišly po jednotlivých videí. Mě pomohla a na mě působila i Vaše energie,  při poslechu jednotlivých videí se mi spustily silné emoce:) Já za vše co jsem od Vás díky tomuto webináři získala moooooc děkuju.

Krásné léto Dáša

 

Dobrý den,
děkuji za Vaše odpovědi v minulém webináři. Velmi mě to zklidnilo. Takhle zeširoka, s velkou hloubkou, zároveň bez “ezokeců”, a  zároveň dokonce s nadějí, mě ještě nikdo rozbor mého celoživotního problému nepodal. Spolu si s tím, do mého systému pomalu proniká láska, začíná mi být líp. Jsem ve vašem programu, cítím vaši podporu, a dovoluju si být tu bez záměru – ale taky bez tlaku na sebe. A z více stran ke mně přichází další a další pomoc, rychle se objevují noví lidé, kteří mi pomáhají novými způsoby. 

M.Č.

Kurz mi ušetřil 10tky milionů korun. Naučil mě starat se o sebe a ne o druhé. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí změnu ve svém životě

Děkuji manželům Bartošovým.

Pavel S.

Milá Míšo a Michale, chci vám poděkovat za jedinečný program, kterým jste předali pro mě převratné názory a pohledy na všechny možné oblasti života. Velice s vašimi názory souzním, líbí se mi vaše přímočarost a vlastně i jednoduchost. Potvrdili jste mi už ve své knize a teď programem spoustu teorií, které jsem na podvědomé úrovni už dlouho “tušila”, cítila, jen jsem si je pro sebe nedovolila připustit a pojmenovat. Ještě jednou děkuji za vaši podporu, až je mi líto, že program už skončil. Budu si určitě vaše videa pouštět znova.  Věřím, že v nich opět najdu něco nového, co jsem neslyšela v prvním kole, protože vaše slova jsou jedna velká moudrost za druhou, je to fakt husté a jste mi velkou inspirací. Přeji vám hezké prožití léta, odpočinku a prázdninové radosti.

Zdraví Markéta K.

 

Díky Vašim přednáškám a webinářům mám konečně odvahu začít žít svůj život pravdivě, a ne v oblaku všemožných iluzí jako doposud:)

Moc děkuji za Váš čas a držím palce do dalších projektů !:)

Hanka

Díky Vašim přednáškám a webinářům mám konečně odvahu začít žít svůj život pravdivě, a ne v oblaku všemožných iluzí jako doposud:)

Moc děkuji za Váš čas a držím palce do dalších projektů !:)

Hanka

Program mi opakovaně dodal pocit, ze jsem v pořádku a smím být taková, jaká jsem, což je pocit k nezaplacení!! V praxi to bude chtít ještě hodně tréninku, abych si ho udržela i mimo ozdravné časoprostorové ostrůvky videí a webinářů, ale už vím, jak se cítí ten cíl, za kterým jdu. Pomohli jste mi pochopit spoustu souvislostí a přijmout řadu věcí, jejichž dezinterpretace mě stály hodně energie. Bylo moc příjemné a léčivé moci se 2-3× týdně naplno ponořit do pocitu, ze vše, co se děje, je v pořádku – a do naděje, že i třeba tam, kde na vnější úrovni zdánlivě už nemám jak, existují další cesty, jak svůj život aktivně posouvat k lepšímu. Dále děkuji za spoustu skvěle formulovaných záměrů, které si s dovolením vezmu za své – na cestě za dobrým pocitem.

Martina

 

 

Vzkaz pro další zájemce?

Tento kurz Vás změní. Mě změnil tam, kde bych to vůbec nečekala. Spokojené dny

Hanka

PS: Až budete mít další kurz, ozvěte se ;).

Program pro mě byla nejlepší investice do sebe sama. Nemusíte ani souhlasit se vším, co ve videích uvidíte, nikdo to po Vás nechce, nikam netlačí, program Vám prostě ukáže možnost, jak najít svoje vnitřní cítění a díky tomu žít život plnohodnotně podle sebe. Mít prostě radost z toho, že žijete. Že žijete život! Přestat přemýšlet zaběhlými nesmyslnými programy zážitými společností a podívat se na svět jinýma očima, reálnýma očima.

+ živé webináře s Bartošovými, kde dostanete odpovědi na přímé otázky. FB skupina, kde se navzájem můžete spojit s ostatními účastníky kurzu a další benefity, které mi rozhodně obohatily život.
Už po 2 měsících programu smýšlím jinak než na začátku. Jsem prostě ráda sama se sebou a uvědomuji si plno věcí. Díky za tento kurz.
Hezký den a moc Vám díky. Jste úžasní ❤️

Lucie

 

Kurz mi dal mnoho a rozhodně to nebyla ztráta času a peněz. Když do kurzu půjdete, budete sledovat videa a budete se někdy smát, někdy plakat, jindy budete sedět s vyraženým dechem a jindy zase budete pouštět video na 5x, protože to bude tak těžko uchopitelné, že Vám to bude připadat, jak přednáška z chemie na vysoké škole. Někdy budete mít i pocit, jako byste dostaly facku skrz monitor. 😊 Dobře míněnou! Pokud chcete opravdu změnit svůj pohled na svět a sám sebe, jděte do toho. Stojí to za to!

 Eva K.

 

Pokud jste ztratili směr svého života nebo dokonce i jeho smysl, tak je program určený právě pro vás. Posvítí vám na cestu, ve vaší temnotě a dovede vás k sobě samému, k jádru své bytosti, to kým skutečně jste, k pochopení, uvědomění si sebe a svých pocitů.

Program vás zavede do hlubokých vrstev vašeho bytí a nastaví směr a rovnováhu. Dovede vás k pochopení opačného pohlaví a zbaví vás předsudků a mýtů mezi muži i ženami.

Naučí vás jak si dát záměr svého života. Program je pro ty, kteří chtějí ve svém životě zažívat dobrý pocit, mít zpět svou sílu a radost v životě.

Začít u sebe je základ, který nás dovede ke vztahům, co mají smysl ať už v našem soukromém nebo pracovním životě.

Vrátit se zpět do svého srdce a být tak opět doma.

Přeji pěkný den.

Simona Dobnerová

 

 Vám, se kterými to vše rezonuje a chcete ve svém životě opravdu jít dál, kurz vřele a z celého srdce doporučuji💟 Tak pokud to ucítíte, neváhejte a jděte do toho;)

Mimo jiné je pro mě největším přínosem vašeho kurzu ,, Zrozeni k Propojení”,  že mě učí umění uvědomovat si pravdivě v každé chvíli. Co mi život tímto, co právě prožívám, říká, co mi vzkazuje, umění nechat a dát čas životu, přijmout pak poznání které z toho plyne..a s tímto poznáním udělat další krok ve svém životě. A pak vidět, že vše je najednou nové a vše další co život s tímto poznáním přináší má i nový význam, nový smysl. Zároveň mě to učí uvědomit si, že každá mince, situace, má dvě strany a obě mi mohou dobře sloužit, a tím prostě mizí hra na dobré a zlé a vše mi dobře slouží k užitku a vede mě. Pročišťují se všechny moje vztahy a nové vznikají na nových základech 🙏💟 Mohu jít teď více do hloubky a také tím dát svému životu nový směr, u mě je to hl. oblast vztahů v rodině, s dětmi se ženou s nejbližšími, kde se to hnulo a jde dobrým směrem, v mém pracovním směřování, v intimním prožívání.. všude kam s podívám;)🙂 A navíc mě tím vším  ,, Zrozeni k Propojení” vede vědomě volit a tvořit svůj život. Pocit úlevy, velké svobody a radosti. Díky Michale, díky Míšo, s velkým vděkem a radostí vám oběma přeju krásný život 🙏💟 a teď se i velmi těším na to, že se s vámi někdy setkám osobně.

Vašek

 

CO VÁS V PROGRAMU ČEKÁ?

14 hlavních VIDEÍ (každé cca 60 min). Každý týden zveřejníme video s tématem, se kterým budete v daném týdnu pracovat

  4 živé webináře, kde zodpovíme vaše otázky. Záznam každého webináře bude uložen v klientské sekci programu

Bonusová videa

Všechna videa a webináře vám zůstanou k dispozici po dobu jednoho roku od vstupu do programu. Můžete se k nim vracet

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Připojení k internetu.

1,5 hodiny vašeho času týdně po dobu 2 měsíců.

Mít odvahu vstoupit do řeky změny (výsledek stojí za to).

CENA PROGRAMU

12851 Kč/ 525 € bez DPH
(celkem: 15550 Kč/ 635 € včetně 21% DPH)

Nejde o tržní cenu. Časově i obsahově program odpovídá zhruba našim 14 osobním sezením, v celkové hodnotě 80 000 Kč, což není časově ani finančně pro každého dostupné. Je jasné, že klasickou cestou nemůžeme pomoci všem, kteří by měli zájem a nestačí jim informace předané v knihách, případně nemají čas nastudovat knihu Zrozeni k propojení. Využili jsme tedy technologii online programu, která má kromě výše uvedeného osobního provázení, ještě další pozitiva: Intezita dvouměsíčního programu spolu s informacemi předávanými formou videí mají mnohonásobně silnější a rychlejší efekt než psané slovo.

Vstup do programu:

Po zaplacení a přihlášení do programu Vám přijde odkaz na první video a začíná Vaše objevná cesta.

V členské sekci najdete termíny živých webinářů pro Vaše období.

Těšíme se na Vás!

Náš online program můžete také někomu věnovat jako dárek. 

Vstup do programu:

O NÁS

Jsme milenci, přátelé, rodiče, terapeuti a autoři úspěšné knihy Smysluplné vztahy, které se dosud prodalo v Čechách a na Slovensku více jak 55000 ks. Kniha se tak stala bestsellerem vztahové a rozvojové literatury.

0
    0
    Můj košík
    Váš košík je prázdný