Michal Bartoš

Kouč, terapeut, autor.
Více jak 24 let se věnuji firemní komunikaci a vztahům ve firmách. V průběhu času jsem se při práci s firemní klientelou, začal věnovat koučinku a terapiím. Vztahy jsou časté téma mých klientů. Dalšími tématy jsou sebevědomí, sebehodnota, smysl a sebepoznání.
Ve své práci jdu vždy do maximální možné hloubky, kterou klientův proces umožňuje. Tuto možnost mám mimo jiné díky tomu, že se mi na mé vlastní cestě podařilo vystoupit z některých limitů, které nás v současné době jako lidstvo svazují (limity rodinných linií, různé kolektivní limity atd). Tyto limity, které jsme přijaly výchovou a systémem různých přesvědčení, jsou mimo jiné důvodem, proč dnes zažíváme kvantitativní hojnost, ale chybí nám smysl toho, co žijeme, protože to, jak dnes většinově tvoříme, nám nepřináší dobrý pocit ze života. Byla to má cesta integrace k celistvosti. Díky tomu vnímám, vidím a cítím více, než jsem si byl kdy schopný představit a dokážu pracovat s hlubinnými procesy našeho podvědomí. Pracuji s klientovými podvědomými záměry, které ve skutečnosti řídí jeho život. Není v tom nic mystického, naopak je to velmi přirozený proces, který je v možnostech každého. Já tuto zkušenost nyní předávám dál při své práci s klienty.

Michaela Bartošová

Terapeutka, energetická léčitelka, vizionářka, autorka metody My Self-Connection, Mapa na cestu, knihy Smysluplné vztahy.

Lektorka úspěšných cyklů Fontány života, Vášeň pro život, víkendových seminářů Příběh mé duše, Dary mého rodu, Být živou vodou, Adam a Eva: mužský a ženský princip v nás.

Považuji za důležité vědomé propojení a přijetí našeho potenciálu na úrovni mysli, srdce, emocí, smyslů s důrazem na skutečné přijetí těla. Skutečnou svobodu a dobrý pocit v našem životě pocítíme jen pokud přijmeme své tělo a osvobodíme svou sexuální a tvořivou energii. Nic není důležitější než mít dobrý pocit ze svého života.

Ráda vařím, píšu, propojuji a zajímají mě nové cesty a příběhy, které píše sám život.

Manželé Bartošovi

Zároveň jsme manželé, milenci, přátelé a jako rodiče vychováváme spolu naše děti. Život rádi užíváme ve všech jeho podobách. Baví nás společná práce, kdy pro vás tvoříme nové projekty. Naší schopností je vnímat širší souvislosti a jít pod povrch věcí. Mezi naše hlavní témata patří oblast sebepřijetí a propojování mužského a ženského principu v nás, i v rámci dalších vztahů. Čerpáme nejen z našich terapeutických zkušeností, ale také z našich osobních cest. Ne vždy byly jednoduché, ale podařilo se nám najít způsob, jak být partnery na všech úrovních. Mít skutečně smysluplný vztah. Tyto zkušenosti s vámi sdílíme v našich knihách, na přednáškách i seminářích. Takto propojujeme životní zkušenosti a vize s realitou. To považujeme za velmi důležité, protože mnoho lidí nedělá praktické kroky, které jako jediné v naší každodenní realitě vedou k výsledkům.

Semináře a kurzy

Muž a žena na nové cestě

25.-26.1.2020 14.-15.3.2020 23.-24.5.2020

Cyklus 3 na sebe navazujících víkendů. Sestoupíme do hlubin, abychom se v rámci prvního a druhého setkání očistili, přijali a pochopili. Díky tomu už dále nemusíme nést to, co nás omezuje. První dvě setkání nás připraví na to, abychom se ve třetím mohli věnovat spolupráci muž a žena (i v sobě) na cestě k životní hojnosti.

Adam a Eva: Konečně na společné cestě

25.05

Celodenní prožitkový seminář pro muže a ženy – zadané i single.

Moje vášeň, moje síla pro život

28.09 - 29.09.2019

Moje tvořivá síla. Moje přirozenost. Moje vášeň. Moje mužství či ženství.

Napsali o nás