Individuální konzultace

VZTAHY, SEBEUVĚDOMĚNÍ, SEBEHODNOTA

TERAPEUT | KOUČ | AUTOR

Rád Vám pomohu na osobním sezení se vztahy, sebeuvědoměním, sebehodnotou, sebevědomím, smyslem a dalšími životními tématy.
Mojí schopností je vnímat širší souvislosti a jít pod povrch věcí. Vidím klientovi možnosti, které v každodennosti životního běhu nevnímá a dokážu věci přesně pojmenovat. Propojuji životní zkušenosti a vize s realitou. To považuji za velmi důležité, protože mnoho lidí nedělá praktické kroky, které jako jediné v naší každodenní realitě vedou k výsledkům.

Rád Vám pomohu na osobním koučovacím sezení se vztahy, sebeuvědoměním, sebehodnotou, sebevědomím, smyslem a dalšími tématy.

TERAPEUTKA | VIZIONÁŘKA| AUTORKA| ENERGETICKÁ LÉČITELKA

Momentálně potřebuji více času pro sebe a mé kapacity pro sezení jsou do konce roku 2020 naplněné. Nové klienty tedy nepřijímám. Obracejte se prosím na Michala.
Používám metody intutivního koučingu a konstelační techniku My Self-connection. Jedním z darů, který ve své práci využívám, je schopnost naladit se, vidět, slyšet a cítit váš systém a zprostředkovat odpověď na jakékoli téma z vašeho života. Podmínkou je pouze váš skutečný hluboký zájem o odpověď a současné „posvěcení“ vašeho systému. Každý máme své ochrany, abychom informace dostali v čase, ve kterém jsme připraveni, tak aby nám neuškodily, ale pomohly. Tyto metody umožňují komunikovat s vaším podvědomím a přijít tak na nevědomé bloky, které nám brání žít život naplno a bez omezení. Umožňuje nám to jít opravdu do hloubky. Bohužel, v životě z větší části reagujeme na situace kolem nás právě na základě zautomatizovaných postojů vycházejících z podvědomí. Pokud si tyto naše nevědomé postoje nezvědomíme, tak nám to v životě přináší opakované problémy a my nerozumíme proč se to děje právě nám. Společně najdeme to, co vám v konkrétní oblasti nedovoluje žít život podle vašich představ. Vyhledáme situaci, díky které považujete nefunkční model za výhodný či jediný možný. Potom můžete podstatu vašeho problému trvale pochopit a porozumět tak, aby se vám to v životě už nemuselo opakovat. Máte možnost pochopit nový funkční přístup a odejít s praktickými kroky, jak nově zvládat vaši realitu. S podobnými technikami nepotřebujete mít žádnou předchozí zkušenost.