Individuální konzultace

VZTAHY, SEBEUVĚDOMĚNÍ, SEBEHODNOTA

TERAPEUT | AUTOR |  INSPIRÁTOR

Mohu Vám na osobním sezení pomoci se vztahy, sebeuvědoměním, sebehodnotou, sebevědomím, smyslem a dalšími životními tématy.

 Mojí schopností je vnímat širší souvislosti a jít pod povrch věcí, přivádět klienta k tomu, aby hlouběji cítil sebe sama. Vidím klientovi možnosti, které v každodennosti životního běhu nevnímá a dokážu věci přesně pojmenovat. Propojuji životní zkušenosti a vize s realitou. To považuji za velmi důležité, protože mnoho lidí nedělá praktické kroky, které jako jediné v naší každodenní realitě vedou k výsledkům. Moje metody umožňují dostat se přes automatické postoje do hloubky, k podstatě a přijít tak na nevědomé bloky, které vám brání žít život naplno.

Při práci používám jedinečnou konstelační techniku My Self-Connection. Díky tomu mohu překročit limit standardních technik, jít rychle k podstatě a v neposlední řadě vnímat témata v širších souvislostech.

V současné době osobní ani online konzultace neposkytuji. Své poznatky s vámi sdílím v naší tvorbě. Osobní provázení poskytujeme s mojí ženou v našem dvouměsíčním online programu Zrozeni k propojení:

| BADATELKA | AUTORKA | TERAPEUTKA 

V současné době osobní ani online konzultace neposkytuji. Své poznatky s vámi sdílím v naší tvorbě.

Průvodcovství, naciťování vašich příběhů a zodpovídání vašich otázek umožnuji už pouze v rámci našich online programů skrze živé webináře.

Mou parketou je práce na úrovni vědomí. Zvědomování nevědomého. Způsob mé práce skrze který jsem schopna klientovi přinést velmi cenné informace z jeho systému je velmi podrobně popsán v knize Cesta příběhů. Používám metody intutivního koučingu a vlastní konstelační techniku My Self-connection. Jedním z darů, který ve své práci využívám, je schopnost naladit se, vidět, slyšet a cítit váš systém a zprostředkovat odpověď na jakékoli téma z vašeho života. Podmínkou je pouze váš skutečný hluboký zájem o odpověď a současné „posvěcení“ vašeho systému. Každý máme své ochrany, abychom informace dostali v čase, ve kterém jsme připraveni, tak aby nám neuškodily, ale pomohly. Tyto metody umožňují komunikovat s vaším podvědomím a přijít tak na nevědomé bloky, které nám brání žít život naplno a bez omezení. Umožňuje nám to jít opravdu do hloubky. Bohužel, v životě z větší části reagujeme na situace kolem nás právě na základě zautomatizovaných postojů vycházejících z podvědomí. Pokud si tyto naše nevědomé postoje nezvědomíme, tak nám to v životě přináší opakované problémy a my nerozumíme proč se to děje právě nám. Společně najdeme to, co vám v konkrétní oblasti nedovoluje žít život podle vašich představ. Vyhledáme situaci, díky které považujete nefunkční model za výhodný či jediný možný. Potom můžete podstatu vašeho problému trvale pochopit a porozumět tak, aby se vám to v životě už nemuselo opakovat. Máte možnost pochopit nový funkční přístup a odejít s praktickými kroky, jak nově zvládat vaši realitu. Mým cílem, ať už skrze knihy či osobní průvodcovství v online programech, je dovést vás k pochopení a přijetí vás i vaší minulosti. Té minulosti, která tvoří vaši přítomnost i budoucnost. V důsledku toho se můžete sami v sobě uvolnit a s tímto novým životním pocitem utvářet svůj život jinak. Sebepřijetí je základem pro dovolení si kvalitnějšího života.

0
    0
    Můj košík
    Váš košík je prázdný