Muž a žena na nové cestě

Cyklus 3 na sebe navazujících víkendů. Sestoupíme do hlubin, abychom se v rámci prvního a druhého setkání očistili, přijali a pochopili. Díky tomu už dále nemusíme nést to, co nás omezuje. První dvě setkání nás připraví na to, abychom se ve třetím mohli věnovat spolupráci muž a žena (i v sobě) na cestě k životní hojnosti.

Adam a Eva: Konečně na společné cestě

Celodenní prožitkový seminář pro muže a ženy – zadané i single.

Moje vášeň, moje síla pro život

Moje tvořivá síla. Moje přirozenost. Moje vášeň. Moje mužství či ženství.

Napsali o nás