ZROZENI K PROPOJENÍ

| DOSPĚLÝ MUŽ

| DOSPĚLÁ ŽENA

Jak prakticky bude vypadat naše dvouměsíční cesta

První – úvodní část – programu je společná pro muže i pro ženy. V této kapitole si ukážeme vztahové modely, které vznikaly od pravěku a které díky otiskům v kolektivním vědomí žijeme dodnes. Předávají se z generace na generaci. Zvědomíme je, dáme jim jejich místo v čase a propojíme je do celistvé zkušenosti. Díky tomu už nemusí být žité odděleně a nevědomě. V této kapitole položíme základ k pochopení toho, co v oblasti vztahů nevědomě řídí naše životy.

Po společné úvodní části, se rozdělíme na mužskou a ženskou skupinu (viz schéma programu). Tak jako lidstvo na počátku. Každý si na své straně programu projdeme ženskými a mužskými tématy, omyly, nejistotami, stíny a tabu, které se na obou stranách během věků utvořily. To znamená, že v této části máme čtyři videa pro muže, kterými vás provede Michal a čtyři videa pro ženy, kterými projdete s Michaelou. Při této samostatné, očistné cestě, budou mít muži možnost podívat se na videa do ženské a ženy do mužské části. To považujeme za velmi důležité! Pro pochopení nejhlubších a nejzranitelnějších témat druhého pohlaví, jen tak je možno tvořit větší vztahovou blízkost. V této části půjdeme opravdu do velké hloubky. Ke kořenům, k potlačeným pocitům, k tomu co nám z hlubin nevědomí ovlivňuje život a řídí ho. Zvědoměním těchto oblastí bude nastartován proces změny.

Poslední tři videa – tedy tři týdny programu – jsou opět společná pro muže a ženy. Po projití rozdělené očistné fáze údolím stínů, již budeme připraveni sejít se znovu ke společným tématům.

Celkem tedy osm týdnů transformačního procesu, který sáhne do tak hlubokých vrstev, že ve vašem životě započne proces změny, který je nezvratný. My sami jsme tuto cestu prošli a žijeme to. Postupně vám v životě budou docházet další a další souvislosti. Tvořit se nová a nová propojení. Celý proces pak pojede vaším dalším životem jako domino. Ve vašich rodech se přeruší stará stopa. Vaše životy začnou být postupně jiné. Vaše děti budou mít jiné rodiče.

Každé video se uvolní ke sledování vždy v pondělí. Každý čtvrtek bude živá konzultace pro zodpovězení vašich dotazů. Pro muže Michal, pro ženy Michaela. Ve společných tématech společně.

Symbolem programu je Fénix povstávající z popela, jako metafora pro znovuzrození a obnovu života ve hmotě. Života, který zde na Zemi tvoří člověk rozdělený na dvě poloviny – muže a ženu.

Cílem online programu je změna ve vašem každodenním životě, návrat k sobě, ke své přirozenosti a k té patří i utváření kvalitních vztahů, ve kterých můžete být sami sebou.

Tak jako se postupně vyvíjí vědomí dítěte, vyvíjí se i vědomí celého lidstva. Mnoho starých domněnek o životě, o místu ženy a muže v něm, dodnes limituje naše vztahy. Je načase rozpustit tyto iluze a tabu, které v jiném čase měly své místo, ale dnes už nás pouze znesvobodňují.

Celý program je zároveň paralelou k současnému stavu lidstva, kdy jsme již prošli mnohými zkušenostmi v oddělenosti. Nyní je čas znovu si svůj vývoj zrychleně projít a moci tak znovu obnovit spolupráci mezi mužským a ženským světem. Tato spolupráce je v nás hluboce zakódována. Vše v životě, co je rozděleno, touží a usiluje spojení. Jsme opravdu zrozeni k propojení.

Těšíme se na vás
Michal a Michaela

CO VÁM PROGRAM PŘINESE?

Úplně nový pohled na mužská a ženská témata.

Jedinečné informace z oblasti individuálního i kolektivního nevědomí, ze kterého jsou ve skutečnosti ovládány naše životy.

Možnost svůj život utvářet i v oblastech, ve kterých dosud pevně vládly podvědomé tisícileté programy.

Možnost osvobodit se od skutečných odvěkých příčin naší osobní nesvobody, vztahových závislostí a neporozumění mezi pohlavími.

Pochopení vývoje kolektivní mužské a ženské cesty a jejího vlivu na naše životy.

Možnost nahlédnutí do témat druhého pohlaví a tím lepšího vzájemného pochopení.

Přijetí a osvobození přirozenosti muže.

Přijetí a osvobození přirozenosti ženy.

Osvobození partnerství a sexuality.

Pochopení, přijetí a ocenění života.

Tvořit život, který mi dává smysl a ve kterém mohu znovu zažívat radost.

ZROZENI K PROPOJENÍ

My vaše životy za vás nevyřešíme, ale můžeme vám zprostředkovat cestu, která osvobodila nás dva. Naše osobní životy a tím i náš partnerský vztah. Je jen na vás, jak tuto příležitost uchopíte.

Provedeme vás cestou, která sáhne se do tak hlubokých vrstev, že započne ve vašem životě proces, který je nezvratný. Toto je výkop v hlubinách podvědomí. Postupně vám budou docházet další a další souvislosti. Tvořit se nová a nová propojení. Celý proces pak pojede vaším dalším životem jako domino. Ve vašich rodech se přeruší stará stopa. Vaše životy začnou být postupně jiné. Vaše děti budou mít jiné rodiče.

Naše cesta je poctivá a hluboká. Není pro každého. Nejsme zde pro ty, kteří hledají pohodlná, povrchní řešení.

 

0
    0
    Můj košík
    Váš košík je prázdný